Reklam Üst

Bacağına çay döküldü, 20 bin TL tazminat kazandı

Bacağına çay döküldü, 20 bin TL tazminat kazandıTatil için konakladığı lüks otelde, semaverden bacağına dökülen çay sebebiyle kalıcı iz oluşan genç kadın; açtığı davada haklı bulundu ve 20 bin TL tazminata hak kazandı. 10 yıl önce açılan davada, son karar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan geldi!

İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte gittiği lüks otelde semaverden dökülen çay sebebiyle yaralanan M.B. (22), hastaneye kaldırıldı. Genç kızın bacağında yanıktan ötürü kalıcı iz kaldı. Tüketici Mahkemesi'ne müracaat eden genç kız, otel işletmecisi ve kazaya sebep olan otel çalışanından şikayetçi oldu. Çalışanın dikkatsizliği sonucu bacağına semaverden çay döküldüğünü, bacağında kalıcı eser niteliğinde yanık izi oluştuğunu, okul ve iş hayatının aksadığını, olay tarihinde yirmi iki yaşında bir genç kız olan davacının bacağında ömür boyu kalacak yanık izinden dolayı manevi olarak büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Davalıların kusurlarından doğan zarardan sorumlu olduklarını ileri sürerek 1.000 TL maddi 20 bin TL manevi tazminatın faiziyle ödetilmesini talep etti.

OTEL DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ


Davalılar, yanık izlerinin kalıcı olacağına dair dosyada bir delil bulunmadığını, talep edilen 1.000 TL maddi tazminatın dayanaksız olduğunu, manevi tazminata dair yasal koşulların da oluşmadığını belirterek davanın reddini savundu.

SON SÖZÜ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU SÖYLEDİ


2. Tüketici Mahkemesi, davacının vücudunda oluşan yanık nedeniyle kalıcı eser niteliğinde iz kalacağının belirlendiği, olayda davalı şirket çalışanının kusurlu olduğunun mahkumiyet kararı ile kesinleştiği gerekçesiyle 20 bin TL manevi tazminata ve 1.000 TL maddi tazminata karar verdi. Davalılar, kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, manevi tazminatın çok olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden görülen davada Tüketici Mahkemesi, ilk kararında direndi. Davalılar bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

EMSAL KARAR ÇIKTI


Tam 10 sene süren davada son noktayı koyan Yüksek mahkeme, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:

"Olay tarihinde davacının yaşı ve 'kalıcı eser niteliğinde yanık izi kalacağı'nı belirten adli tıp raporu, yanığın davacının vücudunda bulunduğu yer ve olayın meydana geldiği tarihteki paranın alım gücü ile davalı şirketin tatil hizmeti alınan profesyonel hizmet beklenen bir konumda olduğu dikkate alınmalıdır. Semaverdeki kaynar suyun dökülmesi sonucu yaşanan kaza nedeniyle davacının bacağında oluşan yanık izi nedeniyle mahkemece davacı lehine hükmedilen manevi tazminatın fahiş olmadığının kabulü gerekir. Hukuk Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sırasında, manevi tazminatın zenginleşme aracı olmadığı, mahkemelerce başkaca olaylarda hükmedilen manevi tazminat miktarları birlikte değerlendirildiğinde orantılılık ilkesinin göz önünde bulundurulması gerektiği, bu nedenle hükmedilen tazminatın fahiş olduğu ileri sürülmüşse de Kurul çoğunluğu tarafından bu görüş benimsenmemiştir. Temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının onanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir."--------------------------------------------------------------------
Haberin Merkezi
Sponsor: Ak Blog NET
Kaynak: sondakika

Yorum Yap

Daha yeni Daha eski

Konu Üst Reklam

Konu Alt Reklam